• 30PAZ 2023

  • Z elektrowni w Żarnowcu wreszcie popłynie prąd

Dzięki zaangażowaniu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w transformację energetyczną, tereny po niedokończonej elektrowni w Żarnowcu otrzymają drugie życie. Na zbiornikach retencyjnych wód opadowych powstanie największa w Polsce i jedna z największych w Europie, pływająca instalacja fotowoltaiczna. Wykonawcą dokumentacji technicznej została firma Antamion.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna podpisała umowę z firmą Antamion na opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie niezbędnych pozwoleń dla dużej pływającej instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 7 MWp. Instalacja zlokalizowana będzie w województwie pomorskim, na terenie po niedokończonej elektrowni w Żarnowcu, na zbiornikach retencyjnych wód opadowych. Płynąca z niej "zielona energia” zostanie wprowadzona do sieci elektroenergetycznej i zasili okoliczne firmy oraz gospodarstwa domowe, przyczyni się także do zmniejszenia emisji szkodliwego dla środowiska dwutlenku węgla (CO2).

- Przez lata tereny niedokończonej elektrowni w Żarnowcu nie były użytkowane. Jednak dostrzegliśmy w nich potencjał i postanowiliśmy dać im drugie życie, nadając nową rolę niewykorzystywanym dotąd zbiornikom retencyjnym wód opadowych. Pływająca farma fotowoltaiczna to nadal nowatorskie rozwiązanie techniczne. Jeśli nie przykrywa całkowitej powierzchni zbiornika to nie stanowi zagrożenia czy ograniczenia dla biologii i procesów życia w wodzie. Niewątpliwie jest to  rozwiązanie wysoce innowacyjne i efektywne energetycznie – panele fotowoltaiczne mają w takim otoczeniu o wiele wyższą sprawność produkcji energii elektrycznej spowodowaną niższą temperaturą pracy i wykorzystują wtórnie światło odbite od zwierciadła wody  – mówi Maciej Kazienko Wiceprezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Budowana farma fotowoltaiczna to kolejny projekt Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej mający na celu transformację i niezależność energetyczną. Spółka w październiku rozpoczęła już prace nad instalacją fotowoltaiczną o mocy 21 MWp w Barcinie. Inwestycje pozwolą zasilać lokalne przedsiębiorstwa oraz lokalne społeczności,  w niskoemisyjną energię .