• 30PAZ 2023

  • Grudziądzki przemysł rośnie w siłę, przy wsparciu Polskiej Strefy Inwestycji

Norweski producent elektroniki – Kitron - wybuduje nowy zakład produkcyjny w Grudziądzu. Inwestycja otrzymała decyzję o wsparciu Polskiej Strefy Inwestycji od Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

Firma Kitron z Grudziądza rozpoczęła proces inwestycyjny rozszerzania możliwości produkcyjnych poprzez budowę nowej fabryki wraz z częścią administracyjną i magazynową. Inwestycja za ponad 83 mln zł polegać będzie na realizacji nowego zakładu przy ulicy Polskiej Strefy Inwestycji w Grudziądzu , a także doposażeniu obecnie działającego. Zakłady będą ze sobą powiązane technologicznie, wytwarzając elektronikę, komponenty dla energetyki, telekomunikację i produkty pokrewne.

- Niecałe dwa tygodnie temu ogłosiliśmy rozpoczęcie inwestycji własnej polegającej na budowie niskoemisyjnych, nowoczesnych i uniwersalnych hal produkcyjnych pod wynajem dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dziś ogłaszamy kolejny, ważny dla regionu projekt - dzięki wsparciu Polskiej Strefy Inwestycji, firma Kitron zdecydowała się na rozbudowę swojego zakładu. To pokazuje w jakim kierunku idą nasze działania i jak bardzo skupiamy się na rozwoju województwa kujawsko – pomorskiego – mówi Przemysław Sztandera Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała w bieżącym roku ponad 50 decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Deklarowana wartość inwestycji przekroczyła 1,6 mld zł. Inwestorzy zadeklarowali powstanie co najmniej 217 nowych miejsc pracy.