• 19KWI 2024

  • Ogłoszenie o postępowaniu na Wiceprezesa i Członka Zarządu

W dniu 19 kwietnia 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały nr 15/2024 i 16/2024 w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa i Członka Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.  Ogłoszenia dotyczące naboru na stanowisko Wiceprezesa i Członka Zarządu Spółki wraz kwestionariuszami kandydata na Wiceprezesa i Członka Zarządu Spółki oraz wzorem oświadczenia o złożeniu oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, znajdują się w załączeniu.