• 17MAJ 2024

  • Ruszyła cyfrowa rewolucja sektora MŚP

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wraz z Partnerami otworzyła w Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym nowy rozdział cyfrowej gospodarki. Inauguracja Pomorskiego Hubu Innowacji Cyfrowych otworzyła dostęp do bezpłatnych, specjalistycznych usług związanych z wdrożeniem innowacji cyfrowych dla małych
i średnich przedsiębiorstw.

Transformacja cyfrowa jest obecnie jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Ma ona na celu stworzenie nowych możliwości rozwoju i zyskania przewagi konkurencyjnej m.in. dla przedsiębiorstw, poprzez zapewnienie dostępu do najnowszych technologii, wiedzy technicznej oraz możliwości testowania narzędzi i rozwiązań przed podjęciem decyzji o cyfryzacji wybranych obszarów i wyborem technologii. Co ważne w ramach projektu wskazywane będą możliwe źródła finansowania cyfryzacji.

Aby wprowadzić zmiany dotyczące zastosowania i integracji technologii cyfrowych w różnych obszarach działalności niezbędne jest rozwijanie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych, wdrożenie szkoleń technologicznych dla firm oraz wsparcie w automatyzacji, robotyzacji procesów, czy digitalizacji oferowanych usług. I tutaj z pomocą przychodzi Pomorski Hub Innowacji Cyfrowych (PDIH) koordynowany przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną. PDIH został wybrany przez Komisję Europejską, jako jeden z jedenastu (i jedyny w Polsce północnej), krajowych centrów odpowiedzialnych za transformację cyfrową w Polsce.

- Pomorski Hub Innowacji Cyfrowych to projekt finansowany z Komisji Europejskiej oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które mają potrzebę cyfryzacji. Przedsiębiorstwo które będzie chciało skorzystać z tych usług otrzyma możliwość przeprowadzenia audytu, który pokaże jakie procesy i jakie obszary można poddać cyfryzacji oraz w jaki sposób to zrobić i jakimi narzędziami. Będzie również wskazane gdzie można uzyskać źródło dofinansowania na realizację tej cyfryzacji. Jest to niezwykle ważne dla polskich przedsiębiorstw, ponieważ cyfryzacja jest dzisiaj koniecznością, pozwala na adaptację do zmieniającego się świata. Dzięki niej przedsiębiorstwa stają się bardziej efektywne, konkurencyjne i zorientowane na klienta, a co za tym idzie utrzymują wysoką, konkurencyjną pozycję na rynku – tłumaczy Przemysław Sztandera Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zgodnie z założeniem modelu one-stop-shop wszystkie usługi będą dostępne w jednym miejscu, czyli Gdańskim Parku Naukowo - Technologicznym - od analizy potrzeb i audytów dojrzałości cyfrowej oraz szkoleń, poprzez demonstracje cyfrowych rozwiązań, wdrożenia testowe, po wsparcie z zakresu poszukiwania finansowania i tworzenia odpowiednich rozwiązań prawnych. Łącznie planowane jest wyświadczenie ponad 1600 usług w ciągu 3 lat, które z punktu widzenia firm sektora MŚP będą dostępne nieodpłatnie w formie pomocy de minimis.

- Jedenaście hubów powstanie w całej Polsce, w Europie będzie ich ponad 150. To co nas wyróżnia to nakierowanie na przemysł 4.0., robotyzację, AI, VR/AR i cyberbezpieczeństwo ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb branży morskiej.  Nad całym procesem czuwać będzie Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, która zapewni wsparcie w zakresie kompleksowej obsługi klienta: od pierwszego kontaktu, poprzez kierowanie do Partnerów Konsorcjum świadczących usługi z zakresu transformacji cyfrowej, po monitorowanie sytuacji po skorzystaniu ze wsparcia. Wsparciem z zakresu cyfrowej transformacji objętych zostanie ok. 560 odbiorców. Wartość projektu to 3 mln EUR – mówi Radosław Wika, Dyrektor Działu Parków Naukowo-Technologicznych.

Partnerami projektu są instytucje naukowe, instytucje otoczenia biznesu, dostawcy technologii, software house, firmy doradcze: Politechnika Gdańska,  Fundacja Interizon, Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Fundacja CODE:ME, infoShare Academy, Integra AV, INERO SOFTWARE, Inventity Foundation, ISS RFID, ITM Software House, PIRXON, Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Instytut Maszyn Przemysłowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, P-System, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, See My Model, Stowarzyszenie Robotyków SKALP, 4Biznes.eu, Law For Innovations.

Partnerzy Stowarzyszeni: Pomorski Park Naukowo – Technologiczny w Gdyni, Kwidzyński Park Przemysłowo - Technologiczny, Olsztyński Park Naukowo - Technologiczny, Park Naukowo - Technologiczny w Ełku, Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość”, Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., DBR77, Edukacyjne Centrum Doskonalenia, IPiNT Sp. z o.o., Uniwersytet Gdański, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku.

Projekt współfinansowany w ramach Projekt realizowany jest w ramach Programu Digital Europe Programme/ Cyfrowa Europa na lata 2021-2027 oraz  Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki Priorytet 2 Środowisko sprzyjające innowacjom Działanie 02.22 Współfinansowanie działań EDIH.