• 23MAJ 2024

  • Ogłoszenie o postępowaniu na Prezesa Zarządu

W dniu 23 maja 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 45/2024  w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.  Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki wraz kwestionariuszem kandydata na Prezesa Zarządu Spółki oraz wzorem oświadczenia o złożeniu oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, znajduje się w załączeniu.