• 29MAJ 2024

  • Nowe inwestycje w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna udzieliła wsparcia kolejnym przedsiębiorcom. Od początku roku PSSE wydał 24 decyzje o wsparciu o łącznej wartości ponad 176 mln zł, z równoczesną deklaracją utworzenia nowych miejsc pracy. 

Przedsiębiorcy coraz śmielej korzystają z Polskiej Strefy Inwestycji, dzięki której mogą rozwijać się szybciej i zdobywać przewagę konkurencyjną na rynku. Szczególnie sektor małych i średnich firm uwierzył w ten mechanizm wsparcia, co ma pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy kraju.

W bieżącym roku ze wsparcia Polskiej Strefy Inwestycji skorzystała między innymi firma Magnetix sp. z o. o., będąca wiodącym producentem separatorów magnetycznych w Polsce i Europie Środkowo – Wschodniej. Przedsiębiorstwo przeznaczy ponad 2 mln zł w rozbudowę hali magazynowo-produkcyjnej w Toruniu wraz z niezbędnym wyposażeniem.

Decyzję o wsparciu otrzymała także firma Polish Forwarding Company sp. z o.o. świadcząca kompleksowe usługi w zakresie spedycji drogowej, kolejowej, lotniczej oraz morskiej na terenie całego świata. Przedsiębiorstwo zainwestuje ponad 10 mln zł w utworzenie nowego zakładu świadczącego usługi magazynowe oraz przeładunkowe towarów masowych i gabarytowych.

Z kolei firma LARISA będąca wiodącym na świecie producentem luster do pojazdów szynowych oraz ramp dla osób niepełnosprawnych, przy wsparciu Polskiej Strefy Inwestycji rozbuduje swój zakład produkcyjny we Włocławku za prawie 6 mln zł.

- Przedsiębiorcy coraz chętniej korzystają ze wsparcia Polskiej Strefy Inwestycji. Statystyki wskazują, że w strukturze wydanych w tym roku decyzji prawie 90% trafiło do sektora MŚP. Niewątpliwie PSI to strategiczna inicjatywa, która przyciąga inwestorów atrakcyjnym wsparciem, tym samym przyczynia się do rozwoju gospodarczego kraju – podkreśla Błażej Konkol Wiceprezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Strefa wielu możliwości, czyli dlaczego warto dołączyć do Polskiej Strefy Inwestycji

Jednym z najbardziej atrakcyjnych aspektów Polskiej Strefy Inwestycji są ulgi podatkowe, które mogą znacząco obniżyć koszty prowadzenia działalności. Firmy, które zdecydują się na rozwój mogą cieszyć się ulgami podatkowymi, niezależnie od swojej wielkości oraz lokalizacji prowadzonej działalności.

PSI oferuje również wsparcie infrastrukturalne, włączając w to dostęp do nowoczesnych obiektów, usług administracyjnych oraz infrastruktury technologicznej. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą skorzystać z lepszych warunków pracy oraz ułatwionego dostępu do niezbędnych zasobów, co sprzyja ich efektywności.

Kolejnym atutem są programy szkoleniowe i wsparcie doradcze. Spółki Zarządzające Polską Strefą Inwestycji oferują szereg szkoleń oraz doradztwo w zakresie rozwoju biznesu, innowacji, ekspansji rynkowej i zarządzania. To pozwala na zdobycie niezbędnych umiejętności i wiedzy, aby skutecznie rozwijać swój biznes oraz konkurować zarówno na rynku lokalnym jak i zagranicznym. Ponadto PSI tworzy platformy do nawiązywania relacji biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami, instytucjami badawczymi oraz sektorem publicznym, co przyczynia się do rozwoju nowych projektów oraz wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna inna niż wszystkie

Aby uzyskać bezpłatną pomoc Polskiej Strefy Inwestycji, należy skontaktować się z odpowiednim Zarządzającym Obszarem, czyli jedną z 14 spółek zarządzających PSI. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna odpowiedzialna jest za obszar województwa kujawsko – pomorskiego oraz część województwa pomorskiego.

- Każda z 14 spółek zarządzających Polską Strefą Inwestycji czymś się wyróżnia, na przykład branżą wynikającą ze specyfiki regionu. Z kolei Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna   wyróżnia się działalnością Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego, który wspomaga innowacyjne firmy i startupy z sektorów IT/ICT, biotechnologii, lifescience, automatyzacji i robotyzacji. W swojej ofercie posiadamy międzynarodowy inkubator technologiczny, prototypownie Space4Makers, a także Centra Programowania Robotów Przemysłowych z pracownią druku 3D i pracownią spawania realizującą zajęcia w technologii VR. Dzięki mechanizmom wsparcia, takim jak hackathony, szkolenia, branżowe konferencje, czy programy akceleracyjne na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym tworzymy warunki nie tylko dla działających już na rynku firm, ale także młodych startupów, poszukujących swojego modelu biznesowego. Ułatwiamy przepływ wiedzy pomiędzy jednostkami naukowymi, a dużymi przedsiębiorstwami, a także realizujemy działania związane z transformacją energetyczną mającą na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej – wyjaśnia Błażej Konkol Wiceprezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.