• 14CZE 2024

  • Nabór na stanowisko Członka Zarządu PSSE

W dniu 13 czerwca 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 52/2024  w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.  Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko Członka Zarządu Spółki wraz kwestionariuszem kandydata na Członka Zarządu Spółki oraz wzorem oświadczenia o złożeniu oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, znajduje się w załączeniu.