• 27CZE 2024

  • Informacja o składzie Zarządu PSSE

W dniu 27 czerwca 2024 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, podczas którego została podjęta uchwała nr 66/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie powołania z dniem 01 lipca 2024 r. Pana Mirosława Kamińskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. i uchwała nr 75/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie powołania z dniem 01 lipca 2024 r. Pana Michała Szczupaczyńskiego na stanowisko Członka Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.