Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 18.01.2018

Bardzo dobry rok PSSE

To był bardzo dobry rok dla Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Tak w skrócie można podsumować wyniki Spółki, zarówno pod względem liczby wydanych zezwoleń, jak i pod względem deklarowanych nakładów inwestycyjnych oraz zatrudnienia.

Strefa w roku 2017 wydała 36 zezwoleń, czyli przeszło dwa razy więcej niż w roku 2016. Zadeklarowane nakłady inwestycyjne wyniosły ponad 2 mld PLN – cztery razy więcej niż w roku poprzednim, utworzono 732 nowe miejsca pracy a utrzymano 6342. Wg. stanu na dzień 30.09.2017 r. zatrudnienie na terenie PSSE wzrosło do 26 550 miejsc pracy. Mijający rok był niezwykle udany dla naszej Spółki również dzięki rozporządzeniu zmieniającemu granice PSSE. Stworzyło to możliwość wydawania zezwoleń dla podmiotów na nowych terenach, z których większość stanowiły małe i średnie polskie przedsiębiorstwa. Niewątpliwym sukcesem było także wydanie   zezwolenia dla PDH Polska S.A. z Grupy Azoty. Zadeklarowane przez PDH Polska nakłady (1,49 mld PLN), są   najwyższe w historii Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w przeliczeniu na jeden projekt inwestycyjny.

PSSE włączyła się także w kilka innowacyjnych projektów wspierających rozwój gospodarczy kraju i szkolnictwo dualne. Strefę doceniono także na arenie międzynarodowej, gdzie FDI Business Financial Times przyznał Spółce aż 7 wyróżnień.