Bałtycki Port Nowych Technologii

Bałtycki Port Nowych Technologii (BPNT) to nowatorski projekt Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (PSSE), wspierający odbudowę i rozwój przemysłu stoczniowego. Stanowi zaplecze dla firm działających na terenach stoczni, oferuje pomoc we wdrażaniu i transferze nowych technologii, nowoczesne laboratoria badawcze, przestrzenie biurowe oraz sale konferencyjne.

 

Oprócz korzyści wynikających z działalności w PSSE, dodatkowym atutem BPNT jest lokalizacja w pobliżu portów i nowoczesnych centrów logistycznych. Port dysponuje doskonałą infrastrukturą do prowadzenia działalności produkcyjnej, dobrymi połączeniami komunikacyjnymi z centrum Gdyni, Obwodnicą Trójmiasta i lotniskiem. Na jego terenie znajdują się głównie firmy z branży stoczniowej I jej pokrewnych - Stocznia Crist, Stocznia Nauta, VistaI, Hydromega, Gafako oraz Energomontaż.

 

BPNT ściśle współpracuje z władzami samorządowymi, aktywnie uczestniczy w działaniach Klastra Morskiego, który skupia nowoczesne firmy branży morskiej i offshore oraz koordynuje współpracę przedsiębiorstw, samorządu terytorialnego, uczelni wyższych i instytucji otoczenia biznesu.

Kontakt

Bałtycki Port Nowych Technologii

 

ul. Czechosłowacka 3

81-969 Gdynia

tel: 58 740 44 00

607 774 066

bpnt@strefa.gda.pl