Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 25.04.2018

Cała Polska jedną strefą

Strefa w każdej gminie – w Krokowej odbyło się kolejne po Pelplinie i Gdyni spotkanie z samorządowcami, którym przedstawiciele Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zaprezentowali nowe zasady funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych.

 

Projekt ustawy o wspieraniu i pomocy publicznej dla nowych inwestycji zakłada, że zwolnienie z podatku dochodowego będzie niezależne od miejsca inwestycji, co ma wyrównywać szanse regionów i stwarzać jak najlepsze warunki inwestycyjne wszystkim przedsiębiorcom i samorządom. Prawdopodobnie ustawa wejdzie w życie w połowie tego roku. Dlatego już teraz przedstawiciele PSSE spotykają się z samorządami, aby zachęcić je do skorzystania z możliwości, jakie otworzy przed nimi nowa ustawa. O znaczeniu nowych regulacji dla gospodarki regionu pomorskiego mówili w Korowej także posłowie na Sejm RP Janusz Śniadek i Dorota Arciszewska-Mielewczyk, którzy podkreślali, ze ta zmiana ma być prorozwojowym przełomem w polityce gospodarczej Polski 

- Jednym z istotnych założeń projektowanej ustawy jest zrównoważony rozwój terytorialny poprzez włączenie w procesy rozwojowe regionów z problemami o charakterze restrukturyzacyjnym i adaptacyjnym, a także średnich miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze – mówił Paweł Lulewicz, wiceprezes PSSE. 

 

Proponowane instrumenty wsparcia przedsiębiorców zastąpią dotychczasowy system funkcjonujący w specjalnych strefach ekonomicznych. Zachęty podatkowe będą dostępne na całym obszarze kraju. Inwestorzy będą częściowo zwolnieni z podatku CIT i PIT niezależnie od miejsca inwestycji. Zwolnienia podatkowe dotyczyć będą jedynie przedsiębiorców, który planują nowe projekty inwestycyjne. Decyzje o wsparciu   będą przyznawane na okres 10, 12 lub 15 lat. Na zwolnienie liczyć mogą inwestycje spełniające określone kryteria ilościowe (wymagana minimalna wysokość nakładów inwestycyjnych uzależniona będzie od stopy bezrobocia w powiecie) oraz jakościowe (np. tworzenie wysokopłatnych miejsc pracy, branże zgodne z polityką rozwojową kraju, współpraca z ośrodkami akademickimi, wsparcie pracowników w uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych). Wysokość pomocy publicznej zależeć będzie od sytuacji gospodarczej danego województwa i ma wynosić od 25 proc. do 50 proc. planowanych kosztów kwalifikowanych inwestycji. Odstępstwo od tej reguły przewidziano dla województwa mazowieckiego, gdzie intensywność wyniesie od 10 proc. do 35 proc. Dla małych i średnich przedsiębiorców pomoc publiczna będzie wyższa odpowiednio  o 20 i 10 punktów procentowych.

 

Honorowy patronat nad konferencją objął Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, a partnerem wydarzenia został Bank Gospodarstwa Krajowego .