Działania w zakresie szkolnictwa

Działania Zespołu ds. Szkolnictwa Branżowego:

  • badania potrzeb pracodawców w zakresie zapotrzebowania na odpowiednio wykwalifikowanych pracowników,
  • organizacji wizyt studyjnych dla uczniów w firmach strefowych,
  • udziału w Targach Edukacyjnych,
  • warsztat dla uczniów szkół zawodowych z zakresu umiejętności miękkich,
  • pomocy w nawiązaniu porozumień ze szkołami ponadgimnazjalnymi w zakresie staży i praktyk dla uczniów w firmach strefowych,
  • współpracy z instytucjami otoczenia biznesu oraz urzędami w celu zapewnienia przedsiębiorcom odpowiednio wykwalifikowanych kadr,
  • promocji szkolnictwa zawodowego.