Bezpłatne kursy: Programowanie i obsługa procesu druku 3D – poziom podstawowy

 

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli na nieodpłatne kursy pt.: „Programowanie i obsługa procesu druku 3D – poziom podstawowy” realizowane w ramach projektu pn.: „VKR 37578 - Industrial Robots Programming Centre - education for Industry 4.0” współfinansowanego ze środków Fundacji Velux.

Kursy odbędą się w Centrum Programowania Robotów Przemysłowych w Gdańsku, które znajduje się w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, bud. C, sala 2.13 A.

 

Terminy zajęć poszczególnych grup:

Grupa 1

13.05.2024 (poniedziałek), 16.00  –  20.30

20.05.2024 (poniedziałek), 16.00  –  20.30

27.05.2024 (poniedziałek), 16.00  –  20.30

3.06.2024 (poniedziałek), 16.00  –  20.30

Egzamin sprawdzający dla wszystkich grup, wręczenie zaświadczeń i zakończenie kursu: 8.06.2024, godz. 10.00 – 11.30

 

Grupa 2

14.05.2024 (wtorek), 16.00  –  20.30

21.05.2024 (wtorek), 16.00  –  20.30

28.05.2024 (wtorek), 16.00  –  20.30

4.06.2024 (wtorek), 16.00  –  20.30

Egzamin sprawdzający, wręczenie zaświadczeń i zakończenie kursu: 8.06.2024, godz. 10.00 – 11.30

 

Grupa 3

15.05.2024 (środa), 16.00  –  20.30

22.05.2024 (środa), 16.00  –  20.30

29.05.2024 (środa), 16.00  –  20.30

05.06.2024 (środa), 16.00  –  20.30

Egzamin sprawdzający, wręczenie zaświadczeń i zakończenie kursu: 8.06.2024, godz. 10.00 – 11.30

 

Grupa 4

10.05.2024 (piątek), 16.00  –  20.30

17.05.2024 (piątek), 16.00  –  20.30

24.05.2024 (piątek), 16.00  –  20.30

7.06.2024 (piątek), 16.00  –  20.30

Egzamin sprawdzający, wręczenie zaświadczeń i zakończenie kursu: 8.06.2024, godz. 10.00 – 11.30

 

Osoby zainteresowane uczestniczeniem w kursie prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego zeskanowanie i wysłanie na adres: m.kurska@strefa.gda.pl do 29 kwietnia br. W treści maila proszę o wybór preferowanej grupy. W przypadku braku zebrania pełnej grupy (8 osób) na dany termin szkolenia, uczestnikowi zaproponowany zostanie inny termin. 

W Formularzu zgłoszeniowym można zaznaczyć zainteresowanie wszystkim kursami dostępnymi w projekcie. W momencie wysłania deklaracji zobowiązujecie się Państwo do udziału w wybranym kursie. Po otrzymaniu potwierdzenia i szczegółów dotyczących kursu zapraszamy na zajęcia.

W celu skorzystania z nieodpłatnych kursów należy uczestniczyć w 80% zajęć. Respektowane będą tylko wypadki losowe nieobecności.

Kontakt: 603 655 165 | m.kurska@strefa.gda.pl