Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Operator CNC". 

Szkolenie adresowane jest do osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe:

  • są pracownikami mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zatrudnionymi w oparciu o umowę o pracę, zlecenia i dzieło oraz osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą,
  • zamieszkują województwo pomorskie,
  • pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby z wykształceniem maksymalnie średnim,
  • ukończyły 25 rok życia – preferowane są osoby w wieku 50+.

Szkolenie dla I grupy odbędzie się w dniach 8-14 marca 2022r., a dla grupy II w dniach 15-21 marca 2022 r. (zajęcia w dni robocze odbywać się będą w godzinach 16.00-20.00 oraz w weekendy w godzinach 8:00-16:00). 

Przed rozpoczęciem szkolenia każdy uczestnik weźmie udział w spotkaniu z brokerem edukacyjnym, który przeprowadzi analizę jego potrzeb szkoleniowych.

Szkolenia odbywają się w ramach projektu „Kompetencje Przemysłu Przyszłości ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: rekrutacja5.5@strefa.gda.pl; Na zgłoszenia czekamy do 21 lutego 2022.