Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu Programowania i obsługi procesu Druku 3D. 

Szkolenie adresowane jest do osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe:

  • są pracownikami mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zatrudnionymi w oparciu o umowę o pracę, zlecenia i dzieło oraz osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą,
  • zamieszkują województwo pomorskie,
  • pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby z wykształceniem maksymalnie średnim,
  • ukończyły 25 rok życia – preferowane są osoby w wieku 50+.

Szkolenie odbędzie się w dniach 4 listopada do 19 grudnia 2021r. (zajęcia w czwartki i piątki od 16.00-20.00 oraz w soboty  w godzinach 9.00 – 17.00 i w niedziele w godzinach 8.00-15.00). Część zajęć teoretycznych w wersji online (30 H). Zajęcia stacjonarne (90H) odbywać się będą na terenie Gdańska. Szkolenie kończy się zewnętrznym egzaminem państwowym w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Przed rozpoczęciem szkolenia każdy uczestnik weźmie udział w spotkaniu z brokerem edukacyjnym, który przeprowadzi analizę jego potrzeb szkoleniowych.

Szkolenia odbywają się w ramach projektu „Kompetencje Przemysłu Przyszłości ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: rekrutacja5.5@strefa.gda.pl; Na zgłoszenia czekamy do 22 października 2021.