Spawanie blach i rur metodą MIG (proces 131) gr. mat. 23 - spoiny pachwinowe