Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Technolog CNC".

Szkolenie adresowane jest do osób, które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe:

  • są pracownikami mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, pracownikami podmiotów z ekonomii społecznej lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą,
  • zamieszkują województwo pomorskie,
  • pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby posiadające wykształcenie maksymalnie średnie,
  • ukończyły 25 rok życia – preferowane są osoby w wieku 50+.

Szkolenie dla grupy I odbędzie się w dniach 22-31 marca 2022r, dla grupy II w dniach 02-10 kwietnia 2022r..

Przed rozpoczęciem szkolenia każdy uczestnik weźmie udział w spotkaniu z brokerem edukacyjnym, który przeprowadzi analizę jego potrzeb szkoleniowych.

Szkolenia odbywają się w ramach projektu „Kompetencje Przemysłu Przyszłości ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: rekrutacja5.5@strefa.gda.pl;

Na zgłoszenia czekamy do 7 marca 2022.