Centrum Programowania Robotów Przemysłowych

Centrum Programowania Robotów Przemysłowych (CPRP) powstało we wrześniu 2019 roku. Jest to wspólna inicjatywa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk, w odpowiedzi na potrzeby rynku w rzeczywistości Przemysłu 4.0. Robotyzacja to teraźniejszość wielu branż oraz przyszłość coraz to kolejnych gałęzi przemysłu. Według ekspertów, wkrótce roboty pojawią się w każdej z nich, a większość stanowisk pracy zostanie zautomatyzowanych. Dlatego już dziś konieczne jest kształcenie kadr dla przemysłu 4.0., także w zakresie programowania i obsługi robotów. Centrum Programowania Robotów Przemysłowych to jeden z pierwszych takich ośrodków w Polsce, który umożliwia podnoszenie kompetencji pracowników, a także pomaga uczniom szkół branżowych w obraniu ścieżki kariery związanej z automatyką oraz robotyką. Centrum dodatkowo posiada w swojej ofercie zajęcia z druku 3D, czyli kolejnej części przemysłu przyszłości.

 

Centrum Programowania Robotów Przemysłowych to miejsce, w którym zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę ekspertów z zakresu robotyki oraz druku 3D. Małe grupy kursowe, szkolenie na rzeczywistych robotach przemysłowych oraz indywidualizacja kursów to nieliczne z czynników wyróżniających to miejsce.

Misja

Centrum Programowania Robotów Przemysłowych działa na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy poprzez podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów i dorosłych w sposób innowacyjny, kreatywny i dostosowany do potrzeb rynku pracy z zachowaniem i w poszanowaniu zasad partnerstwa, współpracy i etosu pracy.

Wizja

Centrum Programowania Robotów Przemysłowych jest wiodącym inicjatorem i realizatorem zmian w podnoszeniu kompetencji przyszłości dla nowoczesnej gospodarki w regionie i w całym kraju.