Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z zespołem ds. szkolnictwa zawodowego Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:

Dominika Bielecka-Kokot -  Kierownik Zespołu ds. szkolnictwa zawodowego
Tel: 603 337 070
E-mail: d.bielecka-kokot@strefa.gda.pl

Monika Kurska -  Główny Specjalista ds. szkolnictwa
Tel: 603 655 165
E-mail: m.kurska@strefa.gda.pl

Anna Kociuba -  Główny Specjalista ds. szkolnictwa zawodowego
Tel: 691 807 080
E-mail: a.kociuba@strefa.gda.pl

Julia Olejnik - Specjalista ds. Centrum Programowania Robotów Przemysłowych
Tel: 609 807 010
E-mail: j.olejnik@strefa.gda.pl

Agata Piech - Specjalista ds. szkolnictwa zawodowego
Tel: 885 600 030
E-mail: a.piech@strefa.gda.pl

Najważniejsze działania Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w obszarze szkolnictwa:

  • Organizowanie spotkań pracodawców i szkół
  • Tworzenie kierunków kształcenia zgodnie z oczekiwaniami pracodawców
  • Konsultowanie programów nauczania
  • Współprowadzenie klas patronackich
  • Pomoc w organizacji praktycznej nauki zawodu
  • Wsparcie w organizacji staży uczniowskich w przedsiębiorstwach
  • Prowadzenie zajęć przy wykorzystaniu parku maszynowego pracodawcy
  • Wycieczki do zakładów pracy
  • Prowadzenie zajęć przez specjalistów z firm - praktyków
  • Doskonalenie i kursy dla nauczycieli
  • Wsparcie i szkolenia doradców zawodowych
  • Organizacja konferencji, spotkań, webinariów i szkoleń z zakresu edukacji i rynku pracy