Lekcje pokazowe, warsztaty oraz dni otwarte Bałtyckiego Portu Nowych Technologii, skierowane do uczniów ze szkół branżowych i techników oraz liceów, a także studentów uczelni Trójmiejskich.

Zajęcia skierowane do uczniów realizowane są w formie warsztatów z zastosowania wiedzy teoretycznej m.in. z fizyki i matematyki w praktycznym wykorzystaniu w pracy zawodowej w gospodarce morskiej.

Lekcje  pokazowe dla studentów obejmować będą wiedzę z zakresu usług zarządzania projektami w praktyce, niezależnej weryfikacji projektowej lub bezpieczeństwa w gospodarce morskiej (np. z przedstawieniem prawodawstwa w dziedzinie bezpieczeństwa lub z doświadczeniami związanymi z bezpieczeństwem w sektorze gospodarki morskiej).

Dni otwarte BPNT realizowane są w formie spotkania informacyjnego dotyczącego działań PSSE i BPNT oraz wizyty w firmie Global Maritime. Dni otwarte skierowane są zarówno do uczniów jak i studentów. W ramach spotkania planowane jest:

  • zapoznanie uczestników z pracą firmy projektowej i inżynieryjnej sektora morskiego oraz energetyki wiatrowej,
  • pokaz rutynowych procesów projektowych, analiz lub symulacji z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania projektowego,
  • omówienie procesu projektowania instalacji morskich, niezależnej weryfikacji projektowej jak i bezpieczeństwa, również w tematach związanych z energetyką wiatrową, włączając przedsięwzięcia morskie.

Zajęcia realizowane są w formie stacjonarnej, a także online. Zainteresowane szkoły i uczelnie zapraszamy do kontaktu:

Monika Kurska, m.kurska@strefa.gda.pl, tel. 603 655 165