Wizyty studyjne dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i studentów w firmach – inwestorach PSSE. W ramach projektu młodzi ludzie mają możliwość poznania specyfiki pracy w danej branży czy zawodzie, a także uzyskania informacji dotyczących rozwoju zawodowego w danej firmie.

Wizyty organizujemy we współpracy ze szkołą i ich potrzebami w zakresie rozwoju zawodowego uczniów. Ułatwiamy szkołom kontakt z pracodawcami i wspieramy je w zakresie organizacyjnym.

Zainteresowane szkoły i uczelnie zapraszamy do kontaktu:

Monika Kurska, m.kurska@strefa.gda.pl, tel. 603 655 165