• Bałtycki Port Młodzieżowych Kompetencji

    Lekcje pokazowe, warsztaty oraz dni otwarte Bałtyckiego Portu Nowych Technologii, skierowane do uczniów ze szkół branżowych i techników oraz liceów, a także studentów uczelni Trójmiejskich. 

  • Poznaj Pracodawcę

    Wizyty studyjne dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i studentów w firmach – inwestorach PSSE. W ramach projektu młodzi ludzie mają możliwość poznania specyfiki pracy w danej branży czy zawodzie, a także uzyskania informacji dotyczących rozwoju zawodowego w danej firmie.

  • Odkryj swój talent – pewna przyszłość w niepewnym świecie

    Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych podnoszące świadomość wyboru dalszej ścieżki kształcenia lub pracy zawodowej zgodnie z oczekiwaniami gospodarki i lokalnego rynku  pracy.

  • #ŁowcyZawodów

    Kampania promująca szkolnictwo branżowe zakłada nakręcenie filmików w różnych branżach i przedsiębiorstwach, które prezentują różne zawody, a także dystrybucję w mediach społecznościowych.

  • Dni Strefy na uczelniach – spotkania studentów z pracodawcami

    Spotkania pracodawców działających w ramach Polskiej Strefy Inwestycji ze studentami, mające na celu przedstawienie możliwości pracy, staży lub praktyk w zakładach pracy.