Wstecz

FCTM

Fundacja Centrum Technologii Morskich

 

 

To innowacyjny projekt Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej rozszerzający obszar działalności Spółki o nowoczesne technologie morskie.

 

Głównym celem działalności nowopowstałej organizacji jest wspieranie aktywności badawczo-rozwojowej, która wpisuje się w zakres 20 Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem: innowacyjnych technologii morskich w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski
i śródlądowy.

 

Założony cel, będzie realizowany przez następujące działania:

  • nawiązanie współpracy bi- oraz multilateralnej z dawcami i biorcami technologii,
  • pozyskanie partnerów do badań i wdrożeń technologii rynku morskiego,
  • komercjalizacja wybranych (rokujących) innowacyjnych przedsięwzięć.