Wstecz

Historia

PSSE Media Operator Sp. z o. o. w imieniu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o. o. zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami na Wyspie Ostrów oraz dawnych terenach Stoczni Gdańskiej. Firma wraz z wykwalifikowaną i doświadczoną załogą prowadzi działalność w zakresie sprzedaży i dystrybucji mediów. Odpowiada m.in. za bieżącą obsługę infrastruktury przesyłowej, prowadzi prace nad przygotowaniem do realizacji projektu jej modernizacji oraz dostosowuje infrastrukturę techniczną dla potrzeb przyszłych inwestorów.

 

Zagospodarowanie tego unikatowego, znakomicie skomunikowanego terenu jest inwestycyjną częścią większej całości – realizacją strategii reindustrializacji polskiej gospodarki, w tym zwłaszcza programu odnowy branży stoczniowej zgodnie z przyjętą przez Parlament tzw. ustawą stoczniową.

 

Celem podejmowanych działań jest ponowne ożywienie tego tak ważnego gdańskiego ośrodka przemysłowego zarówno ze względu na dziedzictwo historyczne, jak i atuty przestrzenne
i możliwości rozwojowe.

Wstecz