Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 20.11.2019

IGLOTEX wybuduje nowy zakład produkcyjny i oddział dystrybucyjny w Skórczu będzie to najnowocześniejszy zakład w tej części Europy

Rada Nadzorcza IGLOTEX S.A. podjęła decyzję o budowie nowego zakładu produkcyjnego i oddziału dystrybucyjnego w Skórczu. Jednocześnie w dniu 18 listopada 2019 roku Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna w Sopocie wydała Decyzję o wsparciu dla firmy IGLOTEX S.A., wyznaczającą nowy etap w rozwoju firmy.

 

Historycznie zakład produkcyjny i centrum dystrybucyjne Grupy IGLOTEX w Skórczu były głównym miejscem zatrudnienia dla całych rodzin, kolejnych pokoleń zamieszkałych w Skórczu i okolicznych gminach. To się nie zmieni – IGLOTEX pozostanie głównym pracodawcą. Nowy zakład produkcyjny, wraz z częścią magazynową, oddziałem dystrybucyjnym i częścią biurowo-administracyjną powstanie na działce przy ulicy Leśnej 2 w Skórczu. Łączna powierzchnia nowego obiektu wyniesie około 24.400 m2 i będzie obejmowała – zakład produkcyjny o powierzchni 13.600 m2 z nowoczesnym parkiem maszynowym; magazyny o powierzchni 9.000 m2; oddział dystrybucyjny z flotą ponad 70 pojazdów oraz część biurową o  powierzchni 1.800 m2. 

 

W nowym zakładzie produkcyjnym w Skórczu zostaną wdrożone najnowocześniejsze i najwyższej jakości systemy automatyzacji, robotyzacji, digitalizacji i bezpieczeństwa procesu produkcji. Zakład będzie posiadał liniową organizację ciągów produkcyjnych, przy zastosowaniu nowoczesnych systemów modułowych m.in. z matrycami umożliwiającymi nadawanie produktom różnych kształtów. Punkty kontrolno-pomiarowe w procesie produkcji, błyskawicznie ujawniające odstępstwa od założonych norm, będą gwarantować wysoką jakość produktów. Zostaną także wdrożone systemy zdalnego nadzoru pracy linii technologicznych – co umożliwi dostęp do szeregu danych o procesie produkcji w czasie rzeczywistym. Dzięki temu zwiększona zostanie uniwersalność i wydajność linii produkcyjnych, przy zachowaniu najwyższej i powtarzalnej jakości wytwarzanych produktów. Będzie możliwe precyzyjne, ale i elastyczne zarządzanie produkcją na każdym jej etapie oraz szybkie wprowadzanie niezbędnych zmian. Strefowa konstrukcja zakładu (w tym dedykowane strefy energetyczne, czystościowe, alergenne, ze sterowaniem przepływu powietrza między strefami) i izolowane strefy ogniowe, jak również automatyzacja procesu produkcji i zwiększenie ergonomii pracy, zagwarantują bezpieczeństwo produkcji i pracowników zakładu.

 

„Cieszymy się, że możemy Państwa poinformować, że zapadła decyzja o budowie nowego zakładu produkcyjnego i oddziału dystrybucyjnego w Skórczu, i mamy już konkretny harmonogram. Niewątpliwie przyczyniły się do tego bardzo dobra współpraca z naszymi partnerami (w tym z firmami Mercurius Brokers oraz TU ERGO Hestia S.A.), pracownikami, klientami i dostawcami Grupy IGLOTEX oraz lokalnymi władzami i instytucjami. Chciałbym podziękować za okazane zaufanie i partnerskie podejście. Szczególne podziękowania kieruję do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nowy zakład produkcyjny i oddział dystrybucyjny w Skórczu będzie najnowocześniejszym zakładem przetwórstwa spożywczego w tej części Europy” – komentuje Tadeusz Włodarczyk, Przewodniczący Rady Nadzorczej IGLOTEX S.A.

 

DECYZJA POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

 

W dniu 18 listopada 2019 roku Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna w Sopocie wydała Decyzję o wsparciu dla firmy IGLOTEX S.A., polegającą na przyznaniu ulg podatkowych w związku z inwestycją w budowę nowego zakładu produkcyjnego I oddziału dystrybucyjnego w Skórczu.

 

„Cieszymy się, że Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna ma możliwość wsparcia rozwoju tak ważnego dla Skórcza i całego regionu zakładu pracy. Mamy nadzieję, że ta nowa inwestycja firmy IGLOTEX S.A. będzie niezwykle istotnym przykładem efektywnego wykorzystania szans, jakie daje Polska Strefa Inwestycji i wsparcie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w rozwoju rodzimego biznesu” – podkreślił rolę Decyzji Przemysław Sztandera, Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o.

 

W opinii Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – nowy zakład IGLOTEX S.A. to format nowoczesnej działalności bazujący na wykorzystaniu najnowszych technologii w istotnym sektorze produkcji zdrowej żywności wysokiej jakości:

 

„Wspieramy ten projekt również ze względu na jego charakter badawczo-rozwojowy i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby firma jak najszybciej mogła uruchomić proces produkcji” – podkreślił Paweł Lulewicz, Wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

O IGLOTEX S.A.:

Grupa IGLOTEX S.A. to firma rodzinna z ponad 30-letnią tradycją, która jest czołowym producentem i dystrybutorem żywności mrożonej oraz chłodzonej. IGLOTEX posiada rozbudowaną ogólnopolską strukturę dystrybucji (25 centrów dystrybucyjnych), realizującą usługi dla około 45 tys. klientów detalicznych i gastronomicznych w całej Polsce, jak i produkcji (w tym zakład w Grudziądzu i dwa zakłady w Tarnowie), w ramach której wytwarzane są produkty mrożone pod markami własnymi i obcymi. IGLOTEX eksportuje rocznie około 20 tys. ton produktów do klientów z ponad 30 krajów na całym świecie. W ramach wieloletniej działalności społecznej IGLOTEX systematycznie wspiera ponad 50 instytucji i placówek, jak również jest sponsorem wielu eventów sportowych, edukacyjnych i kulturalnych.

 

O PSSE:

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE) jest pomostem między Polską Strefą Inwestycji a przedsiębiorcami udzielając ulgi podatkowe w imieniu właściwego ministra gospodarki. Strefa realizuje zadania, których celem jest stymulowanie gospodarki i poprawa klimatu inwestycyjnego Polski, zgodnie z założeniami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. PSSE pełni rolę regionalnego centrum obsługi inwestorów i koordynatora udzielania pomocy publicznej. Służy przedsiębiorcom wsparciem na każdym etapie realizacji ich projektów, w tym pomocą o charakterze konsultacyjno-doradczym. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna działa na terenie 226 gmin w województwie kujawsko-pomorskim i we wschodniej części województwa pomorskiego. Jest jednym z 14 podmiotów regionalnych, odpowiedzialnych za kompleksową obsługę inwestorów krajowych i zagranicznych.