Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 16.06.2020

Inwestycje na dobrej drodze

W Grudziądzu powstała pierwsza w Polsce droga Polskiej Strefy Inwestycji. Budowa została zrealizowana przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną i Miasto Grudziądz.

 

Droga o długości 1,02 km powstała między ulicami Lipową i Graniczną. Inwestycja skomunikuje tereny Podstrefy Grudziądz należące do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o powierzchni 27,53 ha. Łączny koszt budowy wyniósł 5.066.201,60 zł i został sfinansowany w 50 proc. przez Pomorską SSE i 50 proc. przez Miasto Grudziądz.

 

Inwestycja to efekt działań rządowego projektu Polskiej Strefy Inwestycji. Zarządzający PSI podnoszą atrakcyjność inwestycyjną powiatów o największym bezrobociu oraz miast, które tracą swoje funkcje społeczno-gospodarcze. System wsparcia wyrównuje szanse rozwoju regionów w kraju, poprzez pozyskiwanie nowych inwestycji, a dzięki temu tworzeniu nowych miejsc pracy.

 

- Zależy nam, żeby mieszkańcy województwa nie musieli wyjeżdżać w poszukiwaniu zarobku, tylko mieli możliwość pracy w naszym regionie. Właśnie ta inwestycja drogowa, przyczyni się do pozyskania przedsiębiorców, którzy stworzą nowe miejsca pracy. Dzięki działaniom Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej cały czas pojawiają się nowi inwestorzy, którzy chcą swój biznes lokować właśnie na tym terenie. Jako rząd bardzo wspieramy inwestycje drogowe, przykładem jest powołany Fundusz Dróg Samorządowych na który do 2028 roku przeznaczymy 38 mld zł – powiedziała Anna Gembicka Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Podstrefa Grudziądz to teren o powierzchni ok. 100 ha na którym zlokalizowanych jest obecnie 6 firm (z kapitałem polskim i zagranicznym), które zagwarantowały ponad tysiąc miejsc pracy, a ich nakład inwestycyjny wyniósł ponad 350 mln zł.

 

- Nowa droga to ważna inicjatywa otwierająca możliwości terenów inwestycyjnych 27 ha dla zwiększenia potencjału Grudziądza oraz całego regionu. Dziękuję Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej za współpracę ze wszystkimi samorządami na terenie naszego województwa. W dobie pandemii Strefa, pracując zdalnie, wydała 6 decyzji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.  Dzisiejsze otwarcie to dobry przykład współpracy rządowo-samorządowej, która otwiera nowe możliwości – powiedział Mikołaj Bogdanowicz Wojewoda Kujawsko – Pomorski

 

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna planuje dalsze działania, które przyczynią się do powstania nowych inwestycji.

 

- Polska Strefa Inwestycji to rządowy program wspierający rozwój regionów poprzez przyciąganie nowych inwestycji. PSI obejmuje całą Polskę, w tym miasto Grudziądz, które jeszcze kilkanaście lat temu miało bardzo wysokie bezrobocie. Wybudowana droga jest dobrym przykładem współpracy instytucji rządowej i samorządu, która przyczyni się do pozyskania nowych inwestycji. Mogę zapewnić, że już trwają zaawansowane negocjacje z inwestorem, który planuje wybudować w podstrefie Grudziądz nowoczesną fabrykę – dodał Przemysław Sztandera Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o. o.

 

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. w 2008 roku przejęła od KOWR tereny w podstrefie Grudziądz, dzięki czemu mogła przygotować je pod potrzeby przyszłych inwestorów. Wprowadzana obecnie nowelizacja przepisów zakłada prawo pierwszeństwa zakupu terenów należących do Skarby Państwa – KOWR przez zarządzających obszarami Polskiej Strefy Inwestycji. W rezultacie tereny, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są na przemysł lub usługi mogą zostać nabyte przez Strefy w celu przygotowania do sprzedaży potencjalnym inwestorom.

 

- Wybudowana droga dla osoby stojącej z boku mogłaby się wydawać, niewielka, jednak dla naszego miasta to ważny fragment, który pozwoli udrożnić kolejne tereny inwestycyjne. W Podstrefie Grudziądz udało się pozyskać wspólnie z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną inwestorów, którzy zadeklarowali stworzenie ponad 2 tysięcy miejsc pracy. Dziękuję z imieniu Pana Prezydenta Macieja Glamowskiego za dotychczasową współpracę. Takie przedsięwzięcia pozwalają miastu rozwijać się, pozyskiwać kolejnych inwestorów i tworzyć nowe, nowoczesne miejsca pracy – dodała w imieniu Prezydenta Miasta Grudziądz Joanna John Błażyńska. 

 

Na nowej inwestycji zyskają zarówno przedsiębiorcy jak i mieszkańcy, ponieważ droga nie tylko odciąży ruch w mieście, ale także przyczyni się do zagwarantowania nowych miejsc pracy.