Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 25.06.2018

Każda gmina atrakcyjną strefą inwestycyjną

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji to szansa na rozwój gospodarczy naszych regionów - uważają samorządowcy. To wnioski z ponad 100 gmin i 33 powiatów, które w ciągu prawie 3 miesięcy odwiedzili pracownicy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ustawa wchodzi w życie za kilka dni .

 

Podczas trwającego w Gdyni Forum Wizja Rozwoju PSSE podsumowała efekty spotkań z samorządami i przedsiębiorcami. Prezentowała na nich najważniejsze założenia ustawy o wspieraniu nowych inwestycji i możliwości otrzymania pomocy publicznej dla nowych inwestycji. Pracownicy Strefy odwiedzili już 117, czyli ponad połowę z 226 „swoich” gmin w  województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim. 

 

- Celem naszych spotkań  „Strefa w każdej gminie” jest m.in. analiza terenów inwestycyjnych na zarządzanym przez nas obszarze. Zobowiązałem zespół, aby w trzy miesiące przeprowadzić audyt  w terenie. Docieramy do gmin i powiatów, aby zdiagnozować ich potencjał i w oparciu o istniejącą infrastrukturę zbudować ofertę inwestycyjną. Spotykamy się też z przedsiębiorcami, którzy do tej pory nie korzystali albo nie znali narzędzia strefowego. Chcemy im pokazać, że „nowa” strefa to przede wszystkim wsparcie dla mikro-, małych i średnich firm, że nie trzeba kupować dużej powierzchni ani budować ogromnego zakładu, aby otrzymać ulgę podatkową  -  podkreśla Paweł Lulewicz, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

Samorządowcy liczą, że nowa ustawa o wspieraniu inwestycji ożywi gospodarczo ich region, a przedsiębiorcy upatrują w niej szansy na rozwój swojego biznesu. Zmieni się bowiem model funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych: znikną ich granice. Główne założenie ustawy polega na tym, że zwolnienie z podatku dochodowego na okres od 10 do 15 lat będzie niezależne od miejsca inwestycji, co ma wyrównywać szanse regionów i stwarzać korzystne warunki inwestycyjne wszystkim przedsiębiorcom.

 

- Do tej pory inwestor, który chciał wybudować zakład i skorzystać z ulgi strefowej, miał do wyboru tylko konkretne lokalizacje, ograniczone do niewielkiego obszaru kraju. Teraz po spełnieniu odpowiednich warunków, będzie mógł  zainwestować dosłownie wszędzie i  skorzystać z ulgi strefowej, co stwarza  szansę rozwoju zarówno naszym lokalnym przedsiębiorcom, jak i samej gminie, do której zechcą przyjechać inwestorzy z zewnątrz  - mówi Jacek Pauli, burmistrz gminy Skarszewy w województwie pomorskim.

 

Kto może skorzystać z ulgi podatkowej

 

O wsparcie może ubiegać się każda firma. Nowy system umożliwi skorzystanie ze zwolnień od podatku dochodowego większej liczbie firm z sektora MŚP,  które do tej pory nie dysponowały wystarczającym kapitałem, aby inwestować w strefach. Ustawa wspierać będzie regiony  o wyższym bezrobociu i miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze, realizując przy tym strategię zrównoważonego rozwoju.  Ma też stworzyć równie atrakcyjne wsparcie, jak w innych krajach UE, a tym samym przyciągać nowych inwestorów zagranicznych i wygrywać rywalizację o nowe miejsca pracy i miliony na inwestycje.

Na wsparcie mają szanse inwestycje, które spełnią kryteria  ilościowe i jakościowe.  Wymagana minimalna wysokość nakładów inwestycyjnych zależeć będzie od wielkości firmy oraz stopy bezrobocia w powiecie. Dla dużych firm wyniesie od 10 mln zł w powiatach o największym bezrobociu do 100 mln zł w powiatach o najniższej stopie  bezrobocia. Premiowane mają być również te inwestycje, które wpływają na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki. Preferowane będą projekty stawiające m.in. na wysokokwalifikowane miejsca pracy,  na współpracę ze szkolnictwem zawodowym czy na rozwój klastrów. Istotne będą również prace badawczo-rozwojowe, działalność w sektorach priorytetowych oraz eksport.

 

Strefa - one stop shop  

 

Specjalne strefy ekonomiczne staną się regionalnymi centrami obsługami inwestorów, z kompleksową wiedzą na temat terenów inwestycyjnych na swoich obszarach. Będą to tzw. one stop shops, do których przedsiębiorcy mogą się zwrócić na każdym etapie inwestycji. Jednym z kluczowych zadań spółki zarządzającej będzie  pomoc przedsiębiorcom w realizacji ich projektów, a także wsparcie o charakterze konsultacyjno-doradczym.

- Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna będzie wspomagać zainteresowanych inwestorów, przydzielając im indywidualnego opiekuna, który sprawdzi z przedsiębiorcą, czy spełnia on wymagane kryteria.  Będziemy głównym regionalnym punktem obsługującym inwestorów i  koordynatorem udzielania pomocy publicznej  – zaznacza Paweł Lulewicz.    

Ważnym zadaniem zarządzającego obszarem strefy  będą działania na rzecz napływu nowych inwestycji i ich rozwoju, a co za tym idzie jeszcze większa aktywność spółek. Celem ich działalności będzie poprawa klimatu inwestycyjnego całej Polski i rozwój  innowacyjnej gospodarki.