Kształcenie Dualne

Kształcenie dualne to równoległe kształcenie teoretyczne i teoretyczno-praktyczne w instytucji edukacyjnej (szkoła zawodowa lub centrum kształcenia) oraz kształceniu praktycznym i praktyczno-teoretycznym w przedsiębiorstwie (poprzez praktyczną naukę zawodu na stanowisku pracy). Sugerowany jest schemat przemienny w wymiarze tygodniowym (2 dni w szkole, 3 dni w przedsiębiorstwie) oraz wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę dla ucznia/praktykanta za wykonywaną podczas praktyki pracę.

 

Warunki

Status prawny ucznia

Wymagania wobec pracodawcy

Refundacja kosztów praktyk nauki zawodu

Obowiązki prawne wobec młodocianego

Kształcenie dualne – Inwestora PSSE – firmy Steico sp. z o. o.