Wstecz

KWALIFIKACJE DLA POMORZAN

KWALIFIKACJE DLA POMORZAN

 

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. realizować będzie w latach 2017 – 2019 projekt pod nazwą „Kwalifikacje dla Pomorzan”. Liderem projektu jest Fundacja Gospodarcza w Gdyni w partnerstwie z PSSE oraz z Open Education Group. Projekt przeprowadzany jest  w ramach Osi Priorytetowej 5. Zatrudnienie, Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Głównym celem projektu jest stworzenie oferty edukacyjnej służącej poprawie sytuacji na rynku pracy 438 osób (129K, 309M) pracowników MMŚP i podmiotów ekonomii społecznej (PES), w wieku aktywności zawodowej z woj. pomorskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji.

 

Cele szczegółowe to:

  1. umożliwienie zrekrutowanym do projektu 438 pracownikom Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Podmiotów Ekonomii Społecznej (129K, 309M) zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych i certyfikatów, poprzez realizację szkoleń zawodowych, językowych i komputerowych zgodnych z potrzebami rynku pracy i realizowanych w porozumieniu z pracodawcami,
  2. podniesienie kwalifikacji zawodowych 351 osób w wieku 25+ (104K, 247M), w tym 141 osób z niskimi kwalifikacjami zawodowymi (42K, 99M) znajdujących się w trudniejszej sytuacji na rynku pracy.

 

Realizacja ww. celów polegać będzie na:

  • analizie potrzeb edukacyjnych uczestników projektu,
  • organizacji i przeprowadzeniu bezpłatnych szkoleń w zakresie: 

   -  spawania z egzaminem DNV – MAG (135, 136), TIG (141),

   -  ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - Profile Digcomp 6 – ECDL Base),

   -  Obsługa maszyn CNC,

   -  SEP (różne rodzaje kursów),

   -  szkoleń językowych  (język angielski, język niemiecki) wraz z egzaminami.

 

 

Więcej informacji na stronie: http://fungo.com.pl/projekty/projekty-w-fazie-realizacji.html

 

Kontakt w PSSE: Agata Marszołek (667 600 070); Damian Orzeł (603 337 070);

 

Załączniki

Wstecz