Wstecz

Newsletter

Newsletter

Zapisując się do newslettera Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oświadczasz, że:

 • Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z 2018, pozycja:  1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną sp. z o. o. (PSSE) z siedzibą w Sopocie na potrzeby wysyłania elektronicznego newslettera i innych ofert marketingowych. Dane będą wykorzystane wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań PSSE i nie zostaną przekazane podmiotom trzecim. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie.
 • Niniejszym wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.). Ponadto na podstawie art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne  (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1489 ze zm.) wyrażam zgodę na korzystanie z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

Poinformowano mnie o tym, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczną sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-703), przy ul. Władysława IV 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033744, NIP 5880019192, REGON 190315182, kapitał zakładowy 376.603.000,00 zł w całości wpłacony
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w PSSE to RODO@strefa.gda.pl
 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, informacyjnych, składania ofert handlowych, działań promocyjnych prowadzonych obecnie bądź w przyszłości oraz na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podstawie. art. 6 ust 1 pkt a.
 • Odbiorcą Twoich danych osobowych będzie Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczną sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-703), przy ul. Władysława IV 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033744, NIP 5880019192, REGON 190315182, kapitał zakładowy 376.603.000,00 zł w całości wpłacony
 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody.
 • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Masz prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku nie wyrażenia zgody i niepodania danych osobowych korzystanie z usługi będzie niemożliwe.
 • Masz prawo wycofania zgody poprzez przesłanie informacji na adres: newsletter@strefa.gda.pl