Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 19.10.2020

Ogłoszenie o przetargu pisemny nieograniczony nr 307/PSSE

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, 81-703 Sopot ul. Władysława IV 9 na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony nr 307/PSSE na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.

 

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę o nr 603/7 o powierzchni 1,1247 ha, położona w obrębie geodezyjnym Rychnowy, gmina Człuchów, woj. pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Człuchowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1Z/00026471/4. Działka, o której mowa powyżej wydzielona została z działki o nr 603/1 na podstawie decyzji podziałowej Wójta Gminy Człuchów z dnia 21 września 2020 r. o nr RP.6831.55.2020. Nieruchomość stanowi własność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie. 

 

Szczegóły w załączonym ogłoszeniu.

Załączniki