Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 28.11.2018

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, 81-703 Sopot ul. Władysława IV 9 na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony nr 290/PSSE na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.

 

W skład mienia objętego przetargiem wchodzą nieruchomości gruntowe niezabudowane stanowiące działki o nr:

 

− 139/7 o powierzchni 0,2507 ha, stanowiąca użytek RV – grunty orne i 140/1 o powierzchni 0,5186 ha, stanowiąca użytek RV i RVI grunty orne - położone w obrębie 0015 Machnacz, woj. Kujawsko-pomorskie, dla których Sąd Rejonowy we Włocławku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WL1W/00013354/5,

 

− 149/5 o powierzchni 1,4122 ha, stanowiąca użytek RV i RVI – grunty orne oraz PSVI – pastwiska trwałe i 150/1 o powierzchni 0,1191 ha, stanowiąca użytek RVI – grunty orne – położone w obrębie 0015 Machnacz, woj. Kujawsko-pomorskie, dla których Sąd Rejonowy we Włocławku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WL1W/00023386/1,

 

− 153/7 o powierzchni 0,4812 ha stanowiąca użytek RV i RVI – grunty orne i 154/5 o powierzchni 0,4797 ha, stanowiąca użytek RV i RVI – grunty orne – położone w obrębie 0015 Machnacz, woj. Kujawsko-pomorskie, dla których Sąd Rejonowy we Włocławku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WL1W/00061739/9,

 

− 155/1 o powierzchni 0,5493 ha, stanowiąca użytek RV i RVI – grunty orne – położona w obrębie 0015 Machnacz, woj. Kujawsko-pomorskie, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WL1W/00022520/6,

 

− 157/7 o powierzchni 1,8707 ha, stanowiąca użytek RV i RVI – grunty orne – położona w obrębie 0015 Machnacz, woj. Kujawsko-pomorskie, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WL1W/00036993/3.


Nieruchomości stanowią własność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie. Dla nieruchomości ustanowione zostaną odrębne księgi wieczyste.

 

W załączonym ogłoszeniu szczegółowe informacje o przetargu. 

Załączniki