Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 30.11.2018

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, 81-703 Sopot ul. Władysława IV 9 na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony nr 291/PSSE na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.

 

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę o nr 261/2, obszaru 3,5059 ha, obręb 0163 w Grudziądzu, woj. kujawsko-pomorskie. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr KW TO1U/00059638/0. Nieruchomość stanowi własność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie. Nieruchomość zgodnie z ewidencją gruntów stanowi użytek RV i RVI – grunty orne.

 

W załączonym ogłoszeniu szczegółowe informacje o przetargu

Załączniki