Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 08.02.2019

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, 81-703 Sopot ul. Władysława IV 9 na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony nr 292/PSSE na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę o nr 261/7 o powierzchni 2,5551 ha stanowiąca użytek RIIIa, RIIIb, RIVa i RV – grunty orne i działkę o nr 261/8 o powierzchni 3,9071 ha, RII, RIIIa, RIIIb – grunty orne, obręb 0163 w Grudziądzu, woj. kujawsko-pomorskie. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr KW TO1U/00056336/2. Nieruchomość stanowi własność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie. 

W załączonym ogłoszeniu szczegółowe informacje o przetargu. 

Załączniki