Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 10.09.2019

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145)  ogłasza przetarg pisemny nieograniczony nr 297/PSSE na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta Gdynia w użytkowaniu wieczystym Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.


W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę o nr 683/6 o powierzchni 0,1190 ha, położona w obrębie 0026 Śródmieście, woj. pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1Y/00111326/0. Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta Gdynia w użytkowaniu wieczystym Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie.

Załączniki