Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 06.11.2019

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, 81-703 Sopot ul. Władysława IV 9 na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony nr 298/PSSE na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta Gdynia w użytkowaniu wieczystym Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzą nieruchomości gruntowe niezabudowane stanowiące:


− działkę o nr 650/1 o powierzchni 0,0189 ha położona w obrębie 0026 Śródmieście, woj. pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1Y/00033553/9,


− działkę o nr 655/2 o powierzchni 0,1532 ha, działkę o nr 658/2 o powierzchni 0,0188 ha, działkę o nr 660/2 o powierzchni 0,0286 ha, położone w obrębie 0026 Śródmieście, woj. pomorskie, dla których Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1Y/00104745/1.


Nieruchomości stanowią własność Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta Gdynia w użytkowaniu wieczystym Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie.

 

Szczegóły w załączeniu. 

Załączniki