Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 03.06.2019

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym 294.PSSE

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, 81-703 Sopot ul. Władysława IV 9 na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony nr 294/PSSE na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.

 

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi budynek – hala nr 87 zlokalizowana przy ul. Na Ostrowiu 15/20 w Gdańsku, przy zbiegu ulic Spawalników i Za Halą na działce nr 59/3 objętej KW nr GD1G/245808/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych (zwana dalej „nieruchomością” lub „przedmiotem dzierżawy). Jest to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, mający jedną wspólną ścianę z budynkiem nr 88. Dane techniczne budynku: pow. zabudowy – 900 m2 , pow. użytkowa – 840 m2 , kubatura – 10260 m3 ; gabaryty: długość – 44,20 m, szerokość – 20,20 m, wysokość – 10,65 m.
Dach – dźwigary stalowe, płatwie, płyty żelbetowe, kryty papą. Ściany – z cegły ceramicznej pełnej. Stolarka – stalowa. Posadzka – betonowa, przeprowadzono w 2018r remont posadzki w zakresie umożliwiającym obciążenie posadzki przemysłowej na poziomie 20,0 kN/m². Brama – szer. 6m; wys. 4,6m
Instalacje:
1. wodociągowa,
2. kanalizacyjna,
3. elektryczna,
4. przeciwpożarowa,
Udźwigowienie: suwnica Q=10/3T. Suwnica jest sprawna technicznie i posiada aktualny przegląd UDT.


Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie.

 

W załączonym ogłoszeniu szczegółowe informacje o przetargu

Załączniki