Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 17.07.2019

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym 295.PSSE

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.

z siedzibą w Sopocie, 81-703 Sopot ul. Władysława IV 9
na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony nr 295/PSSE
na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. położonej w Kartoszynie, gm. Krokowa.

Załączniki