Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 07.10.2020

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym 306.PSSE

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, 81-703 Sopot ul. Władysława IV 9 na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony nr 306/PSSE na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz na sprzedaż udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o.

 

 W skład mienia objętego przetargiem wchodzi:

  1. sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gdyni, stanowiącej działkę o nr 662 o łącznej powierzchni 0,2044 ha, położona w obrębie 0026 Śródmieście, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1Y/00111326/0.
  2. sprzedaż udziału w wysokości 1/10.000 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Gdyni, stanowiącej działki o nr 649, 628, 669, 572, 583, 575, 676, 578, 580, 609 i 588 o łącznej powierzchni 1,8101 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1Y/00095390/0.

 

Szczegóły w załączonym ogłoszeniu.

Załączniki