Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 08.05.2019

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki

W związku z upływem kadencji Zarządu, podczas posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 7 maja 2019 r. została podjęta uchwała nr 26/2019 z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. oraz uchwała nr 27/2019 z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.  Ogłoszenia dotyczące naboru na stanowisko Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki wraz kwestionariuszem kandydata na Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz wzorem oświadczenia o złożeniu oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, znajdują się w załączeniu.

Załączniki