Opieka poinwestycyjna

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. wspiera inwestorów na każdym etapie inwestycji, pomaga w przejściu procedur administracyjnych oraz realizacji założonych planów biznesowych. Swoich inwestorów obdarza również opieką po rozpoczęciu działalności na terenach objętych strefą.