Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 18.01.2018

Podsumowanie roku w kujawsko - pomorskim

Wojewoda kujawsko – pomorski Mikołaj Bogdanowicz i wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z.o.o.  Paweł Lulewicz podsumowali dziś na spotkaniu roboczym w Bydgoszczy działalność PSSE w roku 2017.

 

W ubiegłym roku, w województwie kujawsko - pomorskim, Strefa wydała 14 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej a nakłady inwestycyjne wyniosły 280 mln PLN. Pomorska SSE jest gospodarczym motorem napędowym regionu. Od początku funkcjonowania w województwie inwestycje wyniosły ponad 5,5 mld PLN, przybyło 4711 miejsc pracy (stan na 30.09.2017).

 

Strefa aktywnie działa na rzecz rozwoju społeczno -  gospodarczego województwa, wzrostu konkurencyjności i kreowania nowych miejsc pracy.  Inwestorów przyciąga perspektywą uzyskania pomocy publicznej w postaci zwolnień podatkowych, ale również możliwość nabycia terenów inwestycyjnych z przygotowaną infrastrukturą techniczną.  PSSE podejmuje  także działania wspierające szkolnictwo dualne.