Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 02.09.2019

Pomorska SSE podnosi jakość kształcenia praktycznego

Otwarcie dwóch nowych pracowni szkolnych, to kolejny krok w podnoszeniu jakości kształcenia uczniów dla potrzeb rozwoju gospodarki w województwie kujawsko-pomorskim. Wraz z początkiem nowego roku szkolnego w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku powstała pracownia obróbki ręcznej, natomiast w Zespole Szkół Rolniczych w Grudziądzu, pracownia obróbki drewna. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna współfinansowała ich wyposażenie.
 

Pracownie powstały w porozumieniu i wsparciu inwestorów strefowych: WIKA Polska z Włocławka oraz Mr Garden z Grudziądza, które również powołały w tych szkołach swoje klasy patronackie. Takie działania są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy na wykwalifikowanych pracowników. Wielu inwestorów i partnerów biznesowych Pomorskiej  Specjalnej Strefy Ekonomicznej sygnalizuje, że ma problem ze znalezieniem doświadczonej i wykwalifikowanej kadry pracowników. Według przedsiębiorców to najpoważniejszy czynnik, który może zahamować rozwój firm i regionów. Problem ten szczególnie widoczny jest w przemyśle. Brakuje spawaczy, elektryków, ślusarzy, mechatroników, monterów, operatorów maszyn i urządzeń.

 

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna intensywnie wspiera rozwój szkolnictwa branżowego. Pomagamy przedsiębiorcom w kontaktach ze szkołami branżowymi, inicjujemy tworzenie klas patronackich, organizujemy staże i praktyki zawodowe, a także wizyty studyjne uczniów do firm strefowych. Priorytetem jest dla nas doposażanie pracowni szkolnych i zachęcanie do tego naszych strefowych przedsiębiorców, gdyż dzięki takim działaniom wykształcimy kadry dobrze przygotowane do wykonywania zawodu – podkreśla Przemysław Sztandera Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

Dyrektorzy obu szkół nie kryli zadowolenia, że udało się zrealizować zamierzony plan. We włocławskiej szkole jest to pierwsza pracownia techniczna wyposażana w całości ze środków przedsiębiorców. Natomiast w Zespole Szkół Rolniczych w zeszłym roku szkolnym uruchomiono nowy zawód Technik technologii drewna – Dzięki pomocy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz firmy Mr Garden, udało się stworzyć zaplecze dla nowego kierunku, w postaci pracowni szkolnej – podkreśla Beata Kacała dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Grudziądzu.

 

To  nie jedyne działania Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Gospodarka bardzo szybko wkracza w erę robotyzacji i automatyzacji. Według ekspertów wkrótce roboty pojawią się w każdej z branż, a  większość stanowisk pracy zostanie zautomatyzowanych. Dlatego już dziś konieczne jest kształcenie kadr dla Przemysłu 4.0., także w zakresie programowania i obsługi robotów.  PSSE widząc ten trend w czerwcu br. utworzyła Centrum Programowania Robotów Przemysłowych w Gdańsku, które będzie kształcić pracowników z nowych technologii. Gospodarka potrzebuje ludzi z umiejętnościami programowania, projektowania, czy druku 3D, tego będzie się można nauczyć w naszym Centrum – wskazuje Przemysław Sztandera Prezes PSSE.