Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 26.10.2018

Pomorska Strefa Ekonomiczna zarządza ryzkiem

Zminimalizowanie ryzyk w biznesie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa firmom i ich pracownikom korzystającym z przestrzeni strefy ekonomicznej – zakłada analiza ryzyka, jaką PZU Lab wykona dla parków naukowo-technologicznych w Gdyni i Gdańsku. Dzisiaj prezesi obu firm podpisali w tej sprawie umowę.

 

Audyt obejmie obiekty Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdańsku oraz Bałtyckiego Portu Nowych Technologii w Gdyni. Łącznie w obu parkach swoje siedziby ma ponad 120 firm, w których pracuje ok. 2,5 tys. pracowników. Analiza zidentyfikuje potencjalne zagrożenia, m.in. pożar, wybuch, awarie, częstotliwość ich występowania oraz wysokość strat majątkowych.


Efektem weryfikacji stanu bezpieczeństwa i pewności będzie raport wraz ze scenariuszami możliwych zdarzeń awaryjnych oraz rekomendacje optymalnych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych, które zapewnią oczekiwany stopień bezpiecznego funkcjonowania obiektów.

 

- Inwestycja w zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem jest najlepszą inwestycją, której wartość jest często dostrzegana dopiero po wystąpieniu zdarzeń które negatywnie wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. PSSE patrząc długofalowo na współpracę ze swoimi partnerami stosuje proaktywnie podejście do kwestii bezpieczeństwa. Wierzymy, że ta inwestycja zostanie doceniona przez interesariuszy PSSE - mówi wiceprezes PZU Lab Dariusz Gołębiewski.

 

Audyt jest elementem wdrażanego w PSSE programu zarządzania ryzykiem, którego celem jest zapewnienie odporności biznesu firm działających na terenie strefy.

 

- Zarządzamy różnorodnym majątkiem o wartości ponad 600 mln zł, w tym Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Bałtyckim Portem Nowych Technologii, terenami stoczniowymi na wyspie Ostrów, infrastrukturą teletechniczną na obszarach inwestycyjnych w województwie Pomorskim i Kujawsko-Pomorskim. Zarządzanie tak dużym majątkiem generuje wiele ryzyk organizacyjnych, finansowych i materialnych, które staramy się definiować. Współpraca z PZU Lab daje nam narzędzia umożliwiające wykrywanie i mitygowanie ryzyk. Dzięki współpracy z ekspertami z PZU Lab stajemy się firmą bardziej odpowiedzialną, świadomą swoich słabości i bardziej profesjonalną w świadczeniu usług naszym klientom - mówi Paweł Lulewicz, wiceprezes PSSE

 

Działania PSSE w zakresie zarządzania ryzykiem zostały już dostrzeżone przez PZU, które przyznało Strefie tytuł „Lidera w zarządzaniu ryzykiem”. Takie nagrody PZU przyznaje spółkom, które sprawnie minimalizują ryzyka w biznesie.

 

Raport zostanie wykonany do końca tego roku.

Załączniki