Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 26.04.2018

Pomorska Strefa poprawia wyniki

Podwojenie zysku netto było głównym kryterium przyznania Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej nagrody Orła 2018 tygodnika Wprost.  Na gali statuetkę odebrał wiceprezes Strefy Paweł Lulewicz.

 

Tygodnik Wprost przyznaje swoje coroczne nagrody firmom, które poprawiają swój wynik finansowy. W ciągu ostatnich 3 lat PSSE podwoiła zysk netto z 810 tys. zł w 2015 r. do prawie 1,5 mln zł w roku ubiegłym. Dziękując za tę nagrodę wiceprezes podkreślił, że jest to m.in. efekt zwiększenia liczby wydanych zezwoleń na działalność w strefie, stałych poszukiwań oszczędności, a także wprowadzania innowacyjnych i tańszych rozwiązań związanych z funkcjonowaniem spółki. To również rezultat skutecznej i efektywnej pracy naszych pracowników. 

 

- Nagroda jest dla nas potwierdzeniem, że idziemy w dobrym kierunku. Naszą misją jest tworzenie najlepszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, przyjaznego dla biznesu i nauki ekosystemu oraz wspieranie innowacyjnych firm i startupów.  Dzisiaj, gdy nasza praca  ma odzwierciedlenie nie tylko w rosnącej wciąż liczbie inwestorów, ale także w dobrych wynikach finansowych spółki, możemy mieć powody do satysfakcji – powiedział Paweł Lulewicz. 

 

Osiągnięte w ubiegłym roku wyniki  inwestycyjne - pozyskanie aż 36 inwestorów, którzy zadeklarowali nakłady rzędu 2,086 mld zł uplasowały PSSE na 3. miejscu w wynikach 14 polskich stref ekonomicznych. Inwestorzy zadeklarowali utworzenie 732 nowych miejsc pracy i utrzymanie zatrudnienia na poziomie 6342,38 etatu. Dla porównania w 2015 r. było to 15 zezwoleń, w 2016 – 16. 

Od początku 2018 r. wydaliśmy 10 zezwoleń na łączną kwotę 90,35 mln zł. Pozyskani inwestorzy zadeklarowali utworzenie 99 nowych miejsc pracy i utrzymanie 1346 etatów. Pozwala to zakładać, że utrzymamy dotychczasowe tempo rozwoju.

Największym sukcesem było pozyskanie największego od lat inwestora i wydanie zezwolenia na działalność w Strefie dla PDH Polska S.A. z Grupy Azoty. Zadeklarowane przez PDH Polska nakłady (1,49 mld PLN), są najwyższe w historii Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w przeliczeniu na jeden projekt inwestycyjny.

- Dziękujemy za zaufanie, którego wyrazem jest ta nagroda i deklarujemy, iż zrobimy wszystko, aby tego zaufania nie zawieść. Naszym celem jest utrzymanie takiego tempa rozwoju w kolejnych latach. Jesteśmy i chcemy nadal być jedną z najdynamiczniej rozwijających się specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, której celem działania jest przyśpieszenie rozwoju gospodarczego kraju – dodał wiceprezes.