Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 04.02.2020

Powołanie Klastra „Grupa Bezpieczny Bałtyk”

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza wraz z przedstawicielami ogólnopolskich firm powołuje Klaster pod nazwą “Grupa Bezpieczny Bałtyk”. Głównym celem klastra będzie działalność na rzecz ekologii Morza Bałtyckiego poprzez rozwój innowacyjnych rozwiązań. Jego uroczyste uruchomienie nastąpi 7 lutego 2020 roku w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii w Gdyni. Klaster jest oddolną inicjatywą środowiska biznesowego, a Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza pełni w nim rolę koordynatora.

 

Klaster jest kolejną inicjatywą klastrową RIGP. W roku 2017 powstał Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych, który zrzesza liderów technologii zeroemisyjnych. RIGP widzi ogromny potencjał biznesowy oraz naukowo-badawczy we wspólnych projektach firm oraz jednostek naukowych. Tworzenie takich grup interesów, jak Klastry, silnie oddziaływują na rozwój biznesów w Polsce, wzmacniając potencjał B+R oraz eksport.

 

Pod egidą Klastra “Grupa Bezpieczny Bałtyk” będą prowadzone i wdrażane projekty badawczo – rozwojowe oraz wspólne inwestycje. Członkowie Klastra będą współpracować ze sobą, m. in. na polu wymiany informacji, budowy wspólnych powiązań gospodarczych, usług i technologii. Jednym z celów jest szeroka kooperacja z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i sieciami klastrowymi, a także prowadzenie działań edukacyjnych i promocyjnych.

Klaster "Grupa Bezpieczny Bałtyk" ma zadbać o bezpieczeństwo tego akwenu, poprzez eliminację zagrożeń chemicznych i powojennych, znajdujących się na dnie Morza. Będzie to możliwe dzięki prowadzonym w Grupie pracom B+R nad nowoczesnymi technologiami podwodnymi i metodami bezpiecznego wydobycia oraz utylizacji niewybuchów i broni chemicznej.

 

Synergia nauki i praktyki gospodarczej

Zgodnie z definicją S. Rosenfelda klastry to „skupiska firm, które poprzez bliskość geograficzną oraz ścisłą współpracę uzyskują możliwość kreowania efektu synergii bez względu na skalę zatrudnienia. Najbardziej dynamicznie rozwijające się krajowe klastry wraz z instytucjami otoczenia biznesu i specjalnymi strefami ekonomicznymi stają się silnymi katalizatorami reakcji na styku przedsiębiorczości i nauki. Wynikiem tych działań są prace badawczo-rozwojowe oraz wdrożenia innowacji w najaktywniejszych firmach regionu.

 

“Najbardziej efektywną formą współpracy nauki i gospodarki w regionie Morza Bałtyckiego są klastry naukowo-przemysłowe oraz projekty transnarodowe, w których uczestniczą przedstawiciele przemysłu, samorządów gospodarczych, uczelni i instytutów badawczych oraz samorządów regionalnych. Współdziałanie tych instytucji przyczyniło się do synergii nauki i praktyki gospodarczej w regionie Morza Bałtyckiego.” - wyjaśnia Prezes RIGP Sławomir Halbryt

 

Przyszłość Morza Bałtyckiego

Obecnie Bałtyk jest jednym z najbardziej obciążonych transportowo akwenów morskich na świecie. Rozwój przemysłu wydobywczego, rybołówstwa, żeglugi, turystyki związanych z wykorzystaniem przestrzeni morskiej powoduje wzrost zagrożeń dla ekosystemu Bałtyku. Ponad 300 wraków okrętów, w tym ok. 100 w Zatoce Gdańskiej zidentyfikowano na dnie Bałtyku. Szacuje się, że uwolnienie zaledwie jednej szóstej środków chemicznych ze zbiorników zalegających na dnie morza mogłoby całkowicie zniszczyć ekosystem na ok. 100 lat. W dalszym ciągu w Bałtyku może zalegać od 50 do nawet 100 tys. ton broni chemicznej i amunicji. Zatapiano ją głównie w dwóch miejscach: Głębi Gotlandzkiej i Głębi Bornholmskiej. Trzecim obszarem, szczególnie ważnym z punktu widzenia Polski jest Głębia Gdańska, gdzie z dużym prawdopodobieństwem znajduje się broń chemiczna, której spora część była zatopiona w niezidentyfikowanych miejscach. Przyszłość Morza zależy zatem od naszego błyskawicznego działania i skutecznej utylizacji zagrożeń. Zwieńczeniem konferencji będzie networking branżowy, który ma wnieść nowe pomysły oraz wzbogacić grono ekspertów nowego Klastra, który na swoje barki weźmie przyszłość naszego Morza Bałtyckiego.

 

„Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa, związanych z gospodarką Pomorza, których interesuje tematyka związana z innowacjami i ekologią Morza Bałtyckiego – do odwiedzenia Bałtyckiego Portu Nowych Technologii podczas seminarium powołującego klaster „Grupa Bezpieczny Bałtyk. To wyjątkowa okazja do uczestniczenia w ciekawym wydarzeniu, w unikalnym miejscu z widokiem na Zatokę Gdańską” – zachęca do udziału w spotkaniu Magdalena Strzelczyk  z Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.