Procedura i formularze aplikacyjne

Wszystkich zainteresowanym rozpoczęciem działalności na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej prosimy o wypełnienie poniższych formularzy zgodnie z Procedurą Obsługi Inwestora.

 

 

Procedura obsługi inwestora

 

 1. Pierwszy kontakt Inwestora z Działem Inwestycji Strefowych Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. (dalej jako PSSE) w celu uzyskania informacji o warunkach otrzymania decyzji o wsparciu, a także o oferowanych lokalizacjach.
 2. Wizyta Inwestora w wybranej lokalizacji w celu dokonania wizji lokalnej i oceny oferty.
 3. Złożenie formularza "Zgłoszenie Inwestora" w języku polskim (formularz dostępny w Dziale Inwestycji Strefowych lub na stronie internetowej PSSE - https://www.strefa.gda.pl/).
 4. Analiza przez PSSE przedłożonego dokumentu wraz z załącznikami.
 5. Złożenie przez Inwestora wniosku o wydanie decyzji o wsparciu wraz z wymaganymi załącznikami.
 6. Wszczęcie postępowania zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, analiza dokumentów (ewentualne wezwanie do usunięcia braków formalno-prawnych lub postanowienie o brakach materialnoprawnych).
 7. Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji o wsparciu.

 

W przypadku nabywania nieruchomości należącej do Spółki lub jednostki samorządu terytorialnego:

 

 1. Opublikowanie na stronie internetowej PSSE oraz BIP http://bip.strefa.gda.pl/ (w jęz. polskim) ogłoszenia o przetargu pisemnym mającym na celu wyłonienie Inwestora, który nabędzie prawo do nieruchomości, na której prowadzona będzie działalność gospodarcza.
 2. Złożenie przez Inwestora oferty zgodnie z wymaganiami w miejscu i terminie określonymi w ogłoszeniu o przetargu.
 3. Przeprowadzenie przez Komisję Przetargową przetargu w siedzibie Spółki.
 4. Wybór podmiotu, który nabędzie prawo do nieruchomości lub stwierdzenie, że złożone oferty nie spełniają wymaganych kryteriów - zatwierdzenie wyniku przetargu przez Organy PSSE/JST.
 5. Zamieszczenie przez Spółkę na stronie internetowej PSSE oraz BIP informacji o wyborze oferty.
 6. Przeprowadzenie czynności prawnych związanych z nabyciem przez Inwestora prawa do nieruchomości, na której prowadzona będzie działalność gospodarcza.