Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 11.09.2020

Przetarg pisemny nieograniczony nr 304/PSSE

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony nr 304/PSSE na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.

 

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę o nr 203/17 o powierzchni 11,0000 ha, położona w obrębie 0162 M. Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr TO1U/00042547/3.
Nieruchomość stanowi własność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie.

 

Szczegóły w załączonym ogłoszeniu. 

Załączniki