Ogłoszenia o przetargach / rokowaniach:

Przetargi mające na celu ustalenie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość oraz uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.

 

Załączniki

Rozstrzygnięte przetargi / rokowania