Wstecz

Sektor kosmiczny

Sektor kosmiczny

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna inicjuje działania związane z podniesieniem i efektywnym wykorzystaniem potencjału sektora kosmicznego zapewniając wsparcie pracom badawczym mającym na celu tworzenie nowoczesnych technologii. PSSE obecnie realizuje program akceleracyjny Space3ac, którego głównym celem jest zapewnienie źródeł finansowania projektom dostarczających  innowacyjnych rozwiązań problemów na Ziemi  z wykorzystaniem danych satelitarnych.

 

Ponadto PSSE organizuje i współorganizuje przedsięwzięcia o charakterze konferencji, spotkań oraz dyskusji związanych z branżą kosmiczną. Z zaangażowaniem tworzy programy i projekty o charakterze edukacyjnym popularyzujące tę dziedzinę nauki. Co więcej, PSSE bierze udział w partnerstwach zrzeszających różne podmioty z branży technologii kosmicznych i satelitarnych, aktywnie współpracując m.in. z Polską Agencją Kosmiczną (POLSA).

Wstecz